Skip navigation

Satzung für den Kommunalfriedhof Oelde-Lette (Friedhofssatzung)

B 2019/600/4366

Files

Consultations

Oct. 29, 2019
Bezirksausschuss Lette
Ö 4. Satzung für den Kommunalfriedhof Oelde-Lette (Friedhofssatzung)
ungeändert beschlossen, Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0
public agenda item
Nov. 21, 2019
Ausschuss für Planung und Verkehr
Ö 8. Satzung für den Kommunalfriedhof Oelde-Lette (Friedhofssatzung)
geändert beschlossen
public agenda item