Skip navigation

Fortsetzung Masterplan Innenstadt

B 2020/610/4545/1

Files

Consultations

June 18, 2020
Ausschuss für Planung und Verkehr
Ö 6. Fortsetzung Masterplan Innenstadt
geändert beschlossen
public agenda item
June 22, 2020
Rat
Ö 12. Fortsetzung Masterplan Innenstadt
ungeändert beschlossen, Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: -
public agenda item